Αρχική σελίδα »Αρχείο

Άρθρα με ετικέτα: ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ , ΔΠΧΠ UPDATE 2011 , ONLINE ΜΑΘΗΜΑ »

[27 Σεπ. του 2011 | Comments Off | 28 προβολές]
ΔΠΧΑ 2011 Ενημέρωση μάθημα

Προσεχείς ημερομηνίες των ΔΠΧΠ 2011 Ενημέρωση μαθήματος:
Σεπτέμβριος 21 - 22, 2011, Λονδίνο
16 με 17 Νοεμ. 2011, Λονδίνο
7 - 8 Δεκ 2011, Ζυρίχη
Περισσότερα ημερομηνίες είναι διαθέσιμο! Κάντε κλικ εδώ για να τα δείτε όλα
Εγγραφείτε εδώ

Έκπτωση 10%: Παράθεση VIP Κωδικός: FKW52236
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 10 ...

ΕΓΓΡΑΦΑ , ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ , το ΔΛΠ 39 , ΔΠΧΑ 7 »

[15 Σεπτεμβρίου, 2009 | 3 Σχόλια | 2,918 views]
Χρηματοοικονομικά Μέσα σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π.

Αγαπητέ κύριε ή κυρία
Μπορείτε να μου πείτε τι θα περιλαμβάνουν τα Χρηματοοικονομικά Μέσα;
και το δεύτερο νομίζω ότι κάνω έρευνα για την Γνωστοποιούντος των ΔΠΧΠ από τις εταιρείες και δεν είμαι κατανόηση τι θα βλέπω στις ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών για s ...

ΔΠΧΠ »

[13 Φεβρουαρίου 2009 | 3 Σχόλια | 3.080 εμφανίσεις]

EY δημοσίευσε τα ακόλουθα στοιχεία:
- Έκδοση του 2008 της καλής ομάδας που περιέχει τα Δ.Π.Χ.Π. ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μιας εικονικής εταιρείας, Καλή Όμιλος (International) Limited, μια κατασκευαστική εταιρεία με θυγατρικές, που ενσωματώνεται και περιλαμβάνονται στην Ευρωζώνη, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2008. Τα πρότυπα που εφαρμόζονται σε αυτές τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνες που ήταν σε κυκλοφορία στις 30 Σεπτεμβρίου 2008
- 2008 Γνωστοποίηση λίστα ελέγχου που καλύπτει όλες τις προδιαγραφές και διερμηνείες που έχουν εγκριθεί και εκδοθεί από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις 15 Οκτωβρίου 2008.
Έχετε μια καλή συναρμογή ...

Σελιδοδείκτης για Delicious
Προσθήκη στο Digg Δημοσίευση
...

ΔΠΧΠ »

[15, Δεκεμβρίου, 2008 | Δεν Σχόλιο | 2.666 εμφανίσεις]

Προς όλους,
Κάθε ένας μπορεί να διευκρινίσει κατά πόσον είναι αναγκαία για την παροχή των
προμήθειας σε ταξιδιωτικούς πράκτορες που πρέπει να γίνουν για τις πριμοδοτήσεις που δεν έχουν ληφθεί ακόμη, σε
το τέλος του κάθε μήνα.
κίσσα

Για οποιαδήποτε διάταξη, νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να εξετάσουμε το ΔΛΠ 37, παράγραφος 14.
Είναι μια παρούσα υποχρέωση ως αποτέλεσμα γεγονότων του παρελθόντος εκεί;
Είναι πιθανό ότι θα υπάρξει εκροή πόρων για το διακανονισμό
η υποχρέωση;
Μπορεί το ποσό να εκτιμηθεί εύλογα;
Το αν ή όχι τα ασφάλιστρα έχουν ληφθεί δεν είναι σχετικό.
Craig

Εάν αναγνωρίσετε ένα εισόδημα στον Profit & Loss ...

ΔΠΧΠ »

[15, Δεκεμβρίου, 2008 | Δεν Σχόλιο | 3.414 εμφανίσεις]

Αγαπητέ ομάδα ΔΠΧΠ,
Παρέχουμε για πρόωρη συνταξιοδότηση ή τελών τερματισμού. Θα ήταν
δικαίωμα στο να καταστεί η πρόβλεψη για το σύνολο της ευθύνης
(Το οποίο θα μπορούσε να είναι για 5-10 ετών) που γνωρίζουμε για το έτος που
έχουμε κάνει αυτή τη δέσμευση, ή θα πρέπει το κόστος αυτό απλά πατήστε το P & L, όπως και
όταν συμβαίνει;
Σας ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας,
Sheetal

Hi Sheetal
Οι παροχές τερματισμού της αναγνωρίζεται μόνο όταν ο εργοδότης έχει
αποδείξει τη δέσμευσή της να παρέχει τα οφέλη με μια τυπική
σχέδιο λεπτομερώς για την απόλυση της ομάδας των εργαζομένων, όταν ο εργοδότης
συνήψε σύμβαση να καταβάλει αποζημίωση σε περίπτωση καταγγελίας προς ...

ΔΠΧΠ »

[15, Δεκεμβρίου, 2008 | Δεν Σχόλιο | 4.792 εμφανίσεις]

Η Εταιρεία έχει λάβει δάνειο για την κατασκευή των έργων. Ένα μέρος της
ποσό που φυλάσσεται στο FD με την Τράπεζα. Οι τόκοι κεφαλαιοποιούνται για το
ποσό που καταβάλλεται σύμφωνα με τα πιστοποιητικά πληρωμής όπως κλήρωση κάτω. Εάν το έργο
κεφαλαιοποιούνται και 2 πιστοποιητικά πληρωμής που θα παραληφθούν μετά την
ημερομηνία κεφαλαιοποίηση. Τώρα ερώτημα είναι αν το ενδιαφέρον θα είναι
κεφαλαιοποιούνται στο ποσό που καταβάλλεται μετά την ημερομηνία κεφαλαιοποίηση ή χρεώνονται έξω.
Hemant

Νομίζω ότι μετά την ολοκλήρωση του έργου, οι δαπάνες για τόκους, χρεώνεται σε
P & L.
Krishnendu

Ερώτημα δεν είναι σαφές:

1. Αν το δάνειο λήφθηκε για την κατασκευή, το ενδιαφέρον στοιχείο από την ημερομηνία της κεφαλαιοποίησης ...

ΔΠΧΠ »

[15, Δεκεμβρίου, 2008 | Δεν Σχόλιο | 4,718 εμφανίσεις]

Αγαπητοί φίλοι,
Μπορείτε σας παρακαλώ να δώσετε τη γνώμη σας για την κεφαλαιοποίηση των εξής:
Τροποποίηση του υπάρχοντος χώρου στάθμευσης
Κατασκευή προσωρινής στάθμευσης αυτοκινήτων
Πάλιν-πύργου ψύξης
Ευχαριστίες
Hemant

Αγαπητός
Νομίζω ότι όλα αυτά τα έξοδα πρέπει να κεφαλαιοποιούνται.

-
Hesham

Συμφωνώ με Hesham, πρόκειται να κεφαλαιοποιηθεί, τροποποίηση και refurnishing
παρατείνει τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου, παρέχοντας έτσι μελλοντικά οφέλη. και για την κατασκευή της προσωρινής στάθμευσης αυτοκινήτων, θα πρέπει να θεωρηθεί ως προς τον τρόπο
προσωρινά είναι ο χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Αν δεν σας δώσει μελλοντικά οφέλη, όπως μια
σταθμεύσουν μερικούς μήνες, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι ...

ΦΟΡΟΣ »

[15, Δεκεμβρίου, 2008 | Δεν Σχόλιο | 13.513 εμφανίσεις]

Κάθε ένας μπορεί να με βοηθήσει για τον υπολογισμό του αναβαλλόμενου φόρου σύμφωνα με deductable diference χρονισμού
Παράδειγμα: writeen κάτω από την αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων ως αυθάδης λογαριασμούς-200
writeen κάτω αξίας σύμφωνα με φόρο 150
παρακαλούμε privide το soluision δίνοντας επιπτώσεις στους λογαριασμούς κερδών και τουαλέτες και του ισολογισμού. Η εταιρεία πρόκειται να εισαγάγει αναβαλλόμενος φόρος στην πρώτη φορά

Γεια σου,

Εδώ είναι η λύση ::
U πρέπει να υπολογίσετε PGBP στο ακόλουθο τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τις χρονικές διαφορές:

ΑΒΤ σύμφωνα P & L a / c ...

ΔΠΧΠ »

[15, Δεκεμβρίου, 2008 | Δεν Σχόλιο | 6.720 εμφανίσεις]

Hi All,
Λογιστική των μισθώσεων λειτουργική μίσθωση στο βιβλίο του μισθωτή είναι
αποκλειστεί στο ΔΛΠ γίνεται ως εξής:
«Οι καταβολές μισθωμάτων βάσει μιας λειτουργικής μίσθωσης θα αναγνωρίζονται ως
έξοδο με την ευθεία μέθοδο σε ολόκληρη τη διάρκεια της μίσθωσης, εκτός αν μία άλλη
συστηματική βάση είναι περισσότερο αντιπροσωπευτική του είδους της χρονικής κατανομής της
όφελος του χρήστη. "
Το ερώτημά μου είναι ότι όταν υπάρχει μια ρήτρα κλιμάκωση στη σύμβαση
πώς θα τα δεδουλευμένα να γίνουν πάνω από το συνολικό περιεχόμενο της μίσθωσης? για
π.χ.: αναφέρονται παρακάτω πίνακα, θα πρέπει η δεδουλευμένη να γίνει σύμφωνα με την επιλογή 1
ή την επιλογή 2.
Χάρη στην απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν.
Regards
Deepak

Επιλογή ...

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ »

[15, Δεκεμβρίου, 2008 | Δεν Σχόλιο | 5.915 εμφανίσεις]

Ελάφια
Μπορείτε παρακαλώ να μου εξηγήσετε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των θυγατρικών
και subsidaries, και στη συνέχεια, αν υπάρχει κάποια διαφορά στον τομέα της λογιστικής
θεραπείες. (ζητώ αυτά τα ερώτηση σ.σ.μ. μια επένδυση συν.)
2ο πράγμα είναι το πώς εγώ θα αντιμετωπίζει τις προσωπικές δαπάνες του συντρόφου που
πληρώνονται από την συνεργασία. και όταν έχω να το δείξει στον υπόλοιπο
φύλλο.
Regards,
Hameed

Αγαπητέ Hameed
Οι μετοχές της θυγατρικής της εταιρείας θα πρέπει να ανήκει σε εταιρεία συμμετοχών
αλλά για τις θυγατρικές, η σχέση είναι ένα συνδεδεμένο μέρος.
Χάρη και αφορά
Simon

Αγαπητέ Simon
Ευχαριστώ για την απάντησή σας, αγαπητέ, θα σας παρακαλώ explian μου περισσότερο, ...

ΔΠΧΠ »

[15, Δεκεμβρίου, 2008 | Δεν Σχόλιο | 2.056 εμφανίσεις]

Αγαπητέ όλα

Η εταιρεία μου έχει μια εξαιρετική USD δάνειο ας πούμε US $ 10m και ως οι κύριες θυγατρικές εταιρείες μας που δραστηριοποιούνται στην Κίνα και κερδίζει έσοδα εκφρασμένα σε RMB, η οποία θα εισρεύσουν τελικά στην εταιρεία μας από την άποψη της RMB μερίσματος (μετατρέπονται σε Δολάρια ΗΠΑ λόγω της ρύθμισης της ισοτιμίας στην ΛΔΚ ).
Όπως θα πρέπει να προβαίνει σε περιοδικές πληρωμές λένε US $ 1m κάθε τρίμηνο, να εισέρχονται συμβάσεις συναλλάγματος για να καθορίσει το ποσοστό USD / RMB που ταιριάζει με τις πληρωμές (δηλαδή 10 συμβάσεις @ US $ 1μ @ είτε ίδια τιμή μετατροπής ή διαφορετική τιμή μετατροπής) .
Πώς θα πρέπει να αποκαλύπτουμε ...

ΑΛΛΑ ΔΠΧΑ »

[15, Δεκεμβρίου, 2008 | Δεν Σχόλιο | 2.432 εμφανίσεις]

Dear all,


Είναι δυνατόν να γίνει ανακατάταξη των στοιχείων ενεργητικού που κατέχονται προς πώληση πίσω στο ΕΛΚ;


Ευχαριστώ,
Χάρη

Αγαπητέ,
τα χειριστήρια σε αυτή την περίπτωση explianed σε IFRS5.26 να IFRS5.29
Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Αγαπητέ DivineIt είναι δυνατό να γίνει ένα περιουσιακό στοιχείο κατεχόμενο προς πώληση πίσω στα ΜΑΠ εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται πλέον ή εάν υπάρχει μια αλλαγή στο σχέδιο για την πώληση. Το περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να επανεκτιμηθεί. Ανατρέξτε στις παραγράφους 26 έως 29 και 42 του ΔΠΧΠ 5 για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μέτρηση και δημοσιοποίηση.
Regards
Vatsala

ΑΓΑΠΗΤΕ χάριτος,

ναι, είναι δυνατόν, αλλά σε αυτή την περίπτωση ...

ΔΠΧΠ »

[15, Δεκεμβρίου, 2008 | Δεν Σχόλιο | 10,663 εμφανίσεις]

Dear all,
Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ δεν υπάρχει ρύθμιση του προηγούμενου έτους πια,
και πίσω με ημερομηνία εγγραφές δεν επιτρέπεται μετά τη λήξη του έτους και
στοιχεία που αναφέρθηκαν, Ως εκ τούτου, η πραγματική διακύμανση θα κρατηθεί στην
το επόμενο έτος PL,
παράδειγμα: εάν η εταιρεία Α, υπολογίζεται το εισόδημα το 2007 και πήρε
πρόβλεψη για το εισόδημα αυτό για 1Μ $ το 2007
Το πραγματικό εισόδημα έλαβε το 2008 για $ 2M, η
λογιστική καταχώριση θα αντιστρέφοντας την παροχή 1Μ $ και βιβλίο το $ 1 εκατ.
διακύμανση το 2008 PL
Η ερώτησή μου είναι, Σύμφωνα με ...

ΔΠΧΠ »

[15, Δεκεμβρίου, 2008 | 3 Σχόλια | 33 239 εμφανίσεις]

Κάθε ένα παρακαλώ να μου το διευκρινίσει ....
Hari

Hi Team,
Θα οποιαδήποτε αποσαφηνίσει τη διαφορά μεταξύ Έκτακτα Είδη
Έκτακτα;
Με αναφορά στο ΔΠΧΑ ποια είναι η πολιτική δημοσιοποίησης και για τους δυο.
Thanks & Regards,
Hari

Hi Hari,
για την κατανόηση μου, σύμφωνα με το ΔΛΠ 1 ήταν εκεί για αρκετά χρόνια το
δυνατότητα να δείξει έκτακτα κονδύλια στο P + L (ΔΛΠ 1.85). Από
2004 αυτό φαίνεται να είναι, δεν επιτρέπεται πλέον σύμφωνα με τον Δρ David
Grünberger ο οποίος είναι μέλος της κανονιστικής επιτροπής λογιστικών θεμάτων στην
Βρυξέλλες, που αποφασίζει για την έγκριση των νέων προτύπων ΔΛΠ / ΔΠΧΠ
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το US-GAAP έκτακτα κονδύλια είναι ...

ΤΟΠΙΚΕΣ GAAP vs ΔΠΧΠ »

[15, Δεκεμβρίου, 2008 | Δεν Σχόλιο | 4.705 εμφανίσεις]

Συγνώμη για την off-top, - κάποιος θα είναι σε θέση να μου δώσει thelink να ΛΠΕ (Chinese Λογιστικά Πρότυπα) στα αγγλικά;
Ξέρω ότι είναι πολύ κοντά με τα ΔΠΧΠ, έχω την Delloitepublication, απλά χρειάζεται να δούμε την πραγματική πρότυπα ή τουλάχιστον detailedand περιεκτική περίληψη.
Ευχαριστώ και έχουν μια μεγάλη ημέρα / βράδυ.
Τατιάνα

Γεια σου Τατιάνα,
ρίξτε μια ματιά στο:
http://www.iasplus.com/resource/ref.htm
για αρχή - θυμάμαι υπάρχουν και άλλα κεφάλαια τα besidesDeloitte, αλλά δεν τα βρούμε τώρα ...
Δίνω ένα άλλο έγγραφο, ίσως αυτό που ...

ΔΠΧΠ »

[15, Δεκεμβρίου, 2008 | Δεν Σχόλιο | 6.876 εμφανίσεις]

Όλα,
Είμαστε κατασκευάστρια ένα νέο κτίριο στο εργοστάσιό μας, για τα οποία εμείς
Φυσικά αξιοποιήσει όλες τις δαπάνες. Ωστόσο, για να κατασκευάσει το νέο
κτήριο θα έπρεπε να το απόβαρο κάτω από το παλιό κτίριο που είχε ακόμα κάποιο βιβλίο
αξία. Ξέρει κανείς αν θα είναι σε θέση να αξιοποιήσει το
bookvalue του παλαιού κτιρίου ως μέρος του κόστους για την κατασκευή της
νέο κτίριο ή μήπως θα πρέπει να πάρετε το παλιό βιβλίο αξία απευθείας στην P & L?
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Γιάννης

Μπορείτε να κεφαλαιοποιήσει κατεδάφιση κοστίζει εαυτό τους, αλλά πρέπει να γράψετε κάτω
Η λογιστική αξία του παλαιού κτιρίου, επειδή του ...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ »

[15, Δεκεμβρίου, 2008 | Δεν Σχόλιο | 4.331 εμφανίσεις]

Είμαι CPA από τις ΗΠΑ. Είναι κάτι το ACCA θα έπρεπε να ενταχθούν; Είμαι ένας
μέλος του ΙΜΑ και της AICPA στις ΗΠΑ. Είναι ACCA κάποιο είδος
τυχάρπαστο ή μήπως βρει κανείς να προσθέσει αξία στην καριέρα τους και είναι
αναγνωρίζονται από την παγκόσμια εργοδότες;
Ευχαριστώ για τις απόψεις, ως επί το πλείστον απλά περίεργος εδώ.

Αγαπητέ Justin,
ACCA είναι μια βρετανική προσόντα ως επί το πλείστον recognisted από την ευρωπαϊκή βάση
τεράστιο πολυεθνικό εταιρείες, η British ειδικότερα. Λάβετε επίσης υπόψη σας
CIMA η οποία είναι επίσης Brtish προσόντα με μεγαλύτερη έμφαση στη διαχείριση
λογιστική (έλεγχο). Με δύο τίτλους μπορείτε να πάρετε τα ΔΠΧΠ
μονοπάτι.
Παρακαλούμε επισκεφθείτε www.accaglobal.com ...

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ »

[15, Δεκεμβρίου, 2008 | Δεν Σχόλιο | 2.560 εμφανίσεις]

Πού μπορώ να βρω το προπονητικό κέντρο των ΔΠΧΠ στη Βομβάη - Ινδία, αν
εγγραφείτε για την πορεία στο ΔΠΧΑ με ACCA.
Regards
Asif

Asif,
ACCA παρέχει πιστοποίηση και πτυχίο ΔΠΧΠ. Μπορείτε να πάρετε είτε
ένας από αυτούς καθώς και οι δύο αναγνωρίζονται. Η πιστοποίηση είναι σε απευθείας σύνδεση, αλλά
Diploma in IFRS έχει εξετάσεις που διεξάγονται κάθε Ιούνιο και Δεκέμβριο
με το κέντρο εξετάσεις είναι στη Βομβάη.
Ευχαριστώ
Puneet

Σελιδοδείκτης για Delicious
Προσθήκη στο Digg Δημοσίευση
Προτείνετε στο Facebook
Share on Linkedin
μετοχή μέσω Reddit
Μοιραστείτε το με τους Stumblers
Tweet γι 'αυτό
Προσυπογράψτε στα σχόλια σε αυτό το post
Πείτε το σε ένα φίλο
Εκτύπωση για ...

ΕΛΕΓΧΟΣ , ΔΠΧΠ , ΑΛΛΑ , ΦΟΡΟΣ »

[14 Δεκέμβρη του 2008 | Δεν Σχόλιο | 850 εμφανίσεις]
Προϋπολογισμός

Αγαπητέ Όλα

Μπορεί κάθε οργανισμός μου πείτε ότι είναι ο προϋπολογισμός μόνο για τα έξοδα ή μπορεί να είναι για περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων, των εσόδων και. Openion μου είναι ότι μπορεί να είναι για όλους (Asset, την ευθύνη, δαπάνες και έσοδα). Παρακαλώ να με βοηθήσει, σύμφωνα με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ.
-
Best αφορά ...

ΕΓΓΡΑΦΑ , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ , ΔΛΠ 2 , ΔΠΧΑ »

[14 Δεκέμβρη του 2008 | Δεν Σχόλιο | 4,090 εμφανίσεις]
ΔΛΠ 2

Dear all,

Είναι δίκαιο να εκτιμούν την απογραφή σε ενημερωμένες πρότυπο κόστος, ακόμη και αν το στοιχείο απογραφής κατασκευαστεί σε μια εποχή όταν η τυπική κόστος ήταν πολύ χαμηλότερο;

Regards,
Χάρη

Hi Θεία
Βίωσα αυτό το θέμα το 1995
Είναι δίκαιη και εφικτή, αλλά al ...